Získávání certifikátů od EUNI

Autor: Redakce EUNI
01. 09. 2015

Koncept EUNI směřuje k získávání kreditních bodů CME (Continuing medical education) v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím aktivní činnosti, ověřením znalostí, tedy vyhodnocováním kazuistik či testů, kde se předpokládá určitá předcházející znalost nebo znalost získaná právě studiem na EUNI.  Po úspěšném absolvování závěrečného testu získá student certifikát a jsou mu připsány příslušné kreditní body.

Náš e-learningový program rozvíjí odborné znalosti zdravotníků v termínu, který si sami vyberou a v prostředí, které je pro jejich studium nejpříjemnější.  EUNI je tak synonymem pro velkou úsporu času  - student EUNI nemusí cestovat do místa konání školící akce a složitě plánovat, studium si může rozdělit na etapy, zkrátka studuje vlastním tempem.
…a teď už můžete studovat z pohodlí domova, budete-li chtít…

Kde nás najdete

Neváhejte nás kontaktovat

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň